مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان؛ یونیسف می‌گوید هر دختری حق تحصیل دارد

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

در آستانه سالگرد سقوط جمهوریت، یونیسف پیامی از یک دختر افغان را منتشر کرده که گفته «امیدوارم بتوانم به تحصیلات خود ادامه دهم و روزی معلم شوم تا به بچه‌های دیگر کمک کنم.»

یونیسف در حمایت از دختران افغان که از آموزش محروم شده‌اند تاکید کرده هر دختری حق تحصیل دارد، مهم نیست کجاست.

خبرهای ساعت ۱۰ شب
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید