بریتانیا روزانه بیش از ۱ میلیون دالر برای هزینه اقامت پناهندگان افغان در هوتل می‌پردازد

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

روزنامه دیلی میل گزارش داد که حکومت بریتانیا روزانه حدود ۱میلیون و ۲۰۰ هزار دالر را بابت هزینه بود‌و‌باش پناهندگانی در هوتل می‌پردازد که یکسال پیش از افغانستان تخلیه شدند.

به گفته مقامات، دلیل طولانی شدن اقامت در هوتل، مشکل یافتن مسکن مناسب برای این پناهندگان در بریتانیا است.

یکسال پس از سقوط کابل به دست طالبان، هنوز هم ۹۵۰۰ پناهنده در ۷۰ هوتل زندگی می‌کنند و منتظر اسکان در شهرهای مختلف بریتانیا اند. تا اکنون، نزدیک به ۷ هزار پناهنده‌ای که از افغانستان به بریتانیا آورده شدند، اسکان یافته اند.

مقامات بریتانیایی می‌گویند که در تلاش اند هرچه سریعتر مشکل کمبود منزل برای این پناهندگان را حل کنند. به گفته آنان، دشواری اصلی یافتن خانه متناسب با خانواده‌های پناهنده افغان در بازار مسکن بریتانیا است که از دیرباز زیر فشار تقاضای بالا قرار دارد.

خبرها
دیدگاه
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید