نماینده ویژه ایران در افغانستان: جبهه مقاومت ملی را امریکا سازمان‌دهی می‌کند

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

نماینده ویژه ایران در افغانستان می‌گوید که امریکا با سازماندهی گروهی تحت عنوان جبهه مقاومت، به‌دنبال ایجاد آشوب‌ در افغانستان است.

کاظمی قمی با دروغ خواندن مقاومت ملی در افغانستان ادعا کرده که امریکا ۷ هزار نفر را داخل خاک خود برای به‌کارگیری در برنامه‌های آتی ساماندهی می‌کند.

خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به دولت ایران به نقل از کاظمی قمی نوشته است "امریکایی‌ها در تلاش برای ایجاد جنگ‌های مذهبی بین شیعه و سنی و همچنین بین قومیت‌ها هستند."

این نخستین باری است که نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران چنین اتهامی بر جبهه ملی مقاومت افغانستان می‌بندد.

جبهه مقاومت هنوز به این ادعای نماینده ویژه ایران واکنشی نشان نداده است.

این در حالی است که امیرمحمد اسماعیل خان، از رهبران جبهه مقاومت برای نجات افغانستان در شهر مشهد ایران به سر می‌برد.

کاظمی قمی در ۵ سرطان ۱۴۰۱در روزهای درگیری حمله طالبان بر مواضع مولوی مهدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود، اما نام واضحی از جبهه مقاومت ملی افغانستان نبرده بود.

آقای قمی در آن زمان به سیاستمداران افغانستان توصیه کرده بود که از قضیه بلخاب فاصله بگیرند. زیرا به قول او این جنگ را امریکا به راه انداخته است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در افغانستان همچنین ادعا کرده است که "بعد از فرار امریکایی‌ها از داخل افغانستان، شاهد پدیده ظهور داعش هستیم و اکنون نیز با کمک امریکایی‌ها، بخشی از مدیران و فرماندهان داعش از مناطق دیگر به داخل افغانستان آورده می‌شوند."

او ادعا کرده است که "متأسفانه بخشی از عناصر سازمان امنیتی دولت سابق در بخشی از انفجارهای بزرگ همکاری داشتند."

وی گفته است "در طول یک سال اخیر ما شاهد گسترش ساختاری و تنوع عملیاتی داعش و حرکت (این گروه) به‌سمت مرزها هستیم."

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید