مقام ایرانی: میزان آب وارد شده از افغانستان، در قیاس با حقابه رسمی ایران صفر است

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

حسین مدرس خیابانی، والی سیستان و بلوچستان ایران به خبرنگاران گفته که تاکنون در چند مرحله، آب از افغانستان وارد منطقه سیستان شده، اما میزان آن در قیاس با حقابه رسمی ایران صفر است.

آقای خیابانی می‌گوید حقابه ایران ۸۲۰ میلیون متر مکعب است.

او توضیح داد آنچه تاکنون وارد منطقه سیستان ایران شده بر اساس سنجش دقیق آب منطقه‌ای حدود ۱۰ میلیون متر مکعب است که فاصله معناداری با حقابه ایران دارد.

والی سیستان و بلوچستان ایران ادامه داد این میزان آب وارد شده نسبت به حقابه ناچیز و به عبارتی صفر است.

طالبان گفته‌اند حقابه ایران را به صورت کامل می‌پذیرند.

چندی پیش علی اکبر محرابیان، وزیر انرژی جمهوری اسلامی هم به کابل رفت و با طالبان در این مورد گفتگو کرد.

پس از این دیدار طالبان حقابه ایران را رها کرد، اما تهران از میزان آب وارد شده راضی نیست.

حسین مدرس خیابانی می‌گوید هفته گذشته حدود شش میلیون متر مکعب آب وارد منطقه سیستان شد. او گفته ورود آب از افغانستان دو روز است که جریان دارد.

وزیر انرژی ایران ابراز امیدواری کرده که با رهاسازی سهمی که جمهوری اسلامی دارد شاهد تامین حقابه کشورش از سوی افغانستان باشد.

خبرهای ساعت ۱۰ شب
جهان‌نما
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید