مونسه مبارز می‌گوید طالبان می‌خواهند او را بازداشت کنند

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مونسه مبارز، یکی از زنان معترض کابل می‌گوید یک هفته پیش به او خبر رسیده که حکم بازداشتش از سوی طالبان صادر شده است. خانم مبارز گفت به همین دلیل، خانه خود را ترک کرده و به زندگی مخفیانه رو آورده است. او گفت به تازه‌گی به او خبر رسیده که طالبان به اپارتمانش در کابل رفته‌ بودند.

مونسه مبارز به افغانستان اینترنشنال گفت باشندگان محل به او اطلاع دادند که طالبان با عکسی از او به اپارتمان آمدند و پرسیدند که مونسه مبارز کجاست.

خانم مبارز از زنانی است که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان با شعار "نان، کار، آزادی" به خیابان آمدند و تسلط طالبان بر افغانستان را به چالش کشیدند.

در آخرین مورد او در سازمان‌دهی تظاهرات ۲۲ اسد در کابل نقش داشت. بعد از این تظاهرات عکسی از او در روبروی مرد مسلح طالب، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بحث‌برانگیز شد.

مونسه مبارز در ماه‌های اخیر با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی پرسش‌ها و نقدهایی را در مورد رژیم طالبان مطرح کرد. او باری در مورد تظاهرات ۲۲ اسد زنان کابل به افغانستان اینترنشنال گفت یکی از طالبان در آن تظاهرات مبایل آیفن ۱۲ او را گرفت و دیگر پس نداد.

آنجا که نور می‌درخشد
خبرهای ساعت ۱۰ شب
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید