تغییرات در کابینه؛ شاهزاده محمد بن سلمان رئیس شورای وزیران عربستان شد

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

با اعلام تغییرات جدید در کابینه دولت، شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی با فرمان پادشاه به ریاست شورای وزیران دولت برگزیده شد.

در اعلام ترکیب جدید کابینه، نام خالد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع جدید عربستان به چشم می‌خورد.

فیصل بن فرحان در سمت وزیر امور خارجه باقی مانده است.

این تغییرات نشانگر ارتقای جایگاه نفوذ ولیعهد عربستان به رغم انتقادها از او در چند سال گذشته است.

محمد بن سلمان نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران، با حفظ سمت وزیر دفاع و انجام ساير وظايف محوله به او، انتخاب شد.

خبرها
سفیران - فصل چهارم (فرانسه)
بحث روز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید