جبهه مقاومت از هوادارانش خواست در تظاهرات جهانی برای توقف "نسل‌کشی هزاره‌ها" شرکت کنند

جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

‏جبهه مقاومت ملی افغانستان از همه مردم، به ویژه هواداران این جبهه خواست برای "همبستگی اجتماعی و همدلی" در تظاهرات جهانی برای توقف‌ "نسل‌کشی هزاره‌ها" شرکت کنند.
‏علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت این تظاهرات را "مقاومت مدنی" خوانده است.