شماری از مقامات دولت استرالیا به شمول وزیر محیط زیست و انرژی، دو نماینده پارلمان و شهردار سدنی، به گردهمایی اعتراضی شهروندان افغانستان برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها پیوستند.

کریس بووین، وزیر محیط زیست و انرژی استرالیا و لیزا لیک کمبرلند، شهردار سیدنی در این گردهمایی سخنرانی کردند.

خبر ورزشی
خبرها
دانشجو، انقلاب

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید