وزیر مالیه بریتانیا برکنار شد

جمعه ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا روز جمعه وزیر مالیه‌اش را برکنار کرد.

کواسی کوارتنگ، وزیر مالیه به خاطر تغییرات اخیر در برنامه مالی جدید مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.

جرمی هانت، وزیر پیشین خارجه بریتانیا، جانشین آقای کوارتنگ شده است.

قرار است لیز تراس تا ساعاتی دیگر در یک نشست خبری شرکت کند و در مورد برکناری وزیر مالیه توضیح دهد.

کواسی کوارتنگ یک ماه پیش به سمت وزیر مالیه مقرر شده بود.

منتقدان وزیر مالیه برکنار شده گفته بودند که بودجه مالی او شامل افزایش هزینه و کاهش مالیات‌هاست و مشخص نیست که قرار است این هزینه‌ها چگونه تامین شود.

خانم تراس پس از ایجاد یک نابسامانی در بازار، اکنون در صورتی که نتواند بسته‌ای از کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات را پیدا کند و رأی پارلمانی در مجلس عوام به دست بیاورد با خطر سقوط دولت مواجه است.

سفیران - فصل چهارم (فرانسه)
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید