طالبان مولوی عبدالکریم حسیب را به عنوان رئیس جدید ریاست عمومی پاسپورت تعیین کرد

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

طالبان مولوی عبدالکریم حسیب را به عنوان رئیس جدید ریاست عمومی پاسپورت تعیین کرد.

مولوی حسیب روز یکشنبه در مراسم معرفی اش بر مبارزه با فساد در این اداره تاکید کرد.

مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس پیشین این اداره بود.

در حال حاضر روند توزیع پاسپورت تا زمان نامعلومی متوقف است.

جام جهانی ۲۰۲۲
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید