رئیس‌جمهور امریکا در تازه‌ترین واکنش به خیزش سرتاسری مردم ایران، خطاب به معترضان گفت: "به مبارزه ادامه دهید، ما با شما هستیم."

جو بایدن اعتراض مردم ایران را "باورنکردنی" توصیف کرد و گفت: همه فکر می‌کنند من به خاطر مسئله نفت به خاورمیانه رفته بودم، اما دلیل سفرم، ایران بود.

خبر ورزشی
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید