دبیر کل سازمان ملل: اگر زنان پشت میز مذاکرات باشند، توافق‌نامه‌های صلح پایدارتر خواهند بود

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

دبیر کل سازمان ملل می‌گوید توافق‌نامه‌های صلح زمانی پایدارتر هستند که زنان پشت میز مذاکره نشسته باشند.

به گفته آنتونیو گوترش با این حال درصد حضور زنان در مذاکرات صلح در حال کاهش است.

آقای گوترش در توییتی نوشته تنها با رهبری و مشارکت برابر زنان می‌توان به جامعه صلح‌آمیز رسید.

خبر ورزشی
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید