ال پائیس: سلمان رشدی بینایی یک چشمش را از دست داده است

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مدیر برنامه‌های سلمان رشدی در نیویارک به روزنامه اسپانیایی ال پائیس گفت که در نتیجه حمله ماه اگست، بینایی یک چشم رشدی از بین رفته و یک دست او نیز به دلیل قطع نخاع از کار افتاده است.

او سه زخم بر گردن و بیش از پانزده زخم دیگر بر سینه و تنش دارد.

به گفته اندرو ویلی این نویسنده معروف ۷۵ ساله هنوز در شفاخانه است و علیرغم جراحت‌های شدید، حیاتش در خطر نیست.

سلمان رشدی دو ماه پیش توسط یک جوان ۲۴ ساله در شهر نیویورک زمانی مورد حمله قرار گرفت که می‌خواست در موسسه چاوتاوکوا سخنرانی کند. ویلی زخم‌های او را «عمیق» خوانده است.

او گفت: ‌«او سه زخم جدی در گردنش داشت. یک دستش به دلیل قطع عصب از کار افتاده است.»

این نویسنده بریتانیایی پس از نوشتن کتاب «آیات شیطانی» که خشم مسلمانان را برانگیخت، توسط آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران محکوم به مرگ شد. خمینی او را واجب‌القتل دانست؛ امری که باعث شد رشدی برای مدت زیادی از انظار عمومی پنهان و تحت محافظت نیروهای امنیتی زندگی کند.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید