سازمان جهانی صحت: افغانستان بیش از هر زمانی به محو فلج کودکان نزدیک شده است

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

همزمان با روز جهانی پولیو، سازمان جهانی صحت می‌گوید افغانستان بیش از هر زمانی به محو فلج کودکان نزدیک شده است.

سازمان جهانی صحت همه‌ساله از ۲۴ اکتبر به عنوان روز جهانی پولیو یاد می‌کند.

این روز به هدف آگاهی‌دهی درباره اهمیت واکسین فلج کوکان در سراسر جهان نام‌گذاری شده است.

گفته می‌شود که در سال جاری تنها دو مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

براساس آمار سازمان جهانی صحت پارسال چهار مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش شده بود.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز نتوانسته‌اند فلج کودکان را به طور کامل محو کنند.

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید