گروهی از زنان با نمایش "اسناد تحصیلی‌"شان در پارک شهر نو کابل دست به اعتراض زدند

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

گروهی از زنان معترض روز دوشنبه، ۹ عقرب با حمل "مدارک تحصیلی" به جای پلاکارد، در پارک شهر نو کابل تظاهرات کردند.

اعضای "جنبش اصلی مقتدر زنان افغانستان" می‌گویند: "زنان افغانستان در سال گذشته صدها بار صدای خود را بلند کرده‌اند اما جامعه جهانی آنرا ناشنیده گرفته است."

خبر ورزشی
ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید