سازمان ملل نسبت به وضعیت بیجاشدگان در افغانستان در زمستان ابراز نگرانی کرد

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید در بحبوحه سقوط اقتصادی، سیل و زلزله بسیاری از خانواده‌های آواره افغان با زمستان سختی روبرو هستند.

به گفته این نهاد، بسیاری از خانواده‌های آواره افغان به دلیل درگیری‌ها، سیل و خشکسالی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند.

اوگا سارادو، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه ۲۰ عقرب در جنیوا گفت که به دلیل پیامدهای ناشی از درگیری‌ها، خشکسالی و سیل‌های ناگهانی که سبب تخریب زندگی و معیشت مردم شده خانواده‌های افغان در داخل و خارج کشور آواره می‌شوند.

خبرها
جهان‌نما
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید