سازمان ملل برای دانشجویان دختر در سمنگان یک میدان ورزشی تنیس ساخت

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

خبرگزاری باختر مربوط به طالبان گزارش داد که برنامه انکشافی سازمان ملل به هزینه ۳۵ هزار دالر امریکایی در محوطه موسسه تحصیلات عالی سمنگان یک میدان ورزشی تنیس برای دختران و یک میدان فوتبال برای پسران ساخته است.

این در حالی است که طالبان دختران را از فعالیت‌های ورزشی منع کرده است.

خبرها
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید