نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی از مبارزه طالبان علیه داعش و کشت مواد مخدر تقدیر کرد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

با وجود افزایش ۳۲ درصدی کشت خشخاش در افغانستان، هیات سازمان همکاری‌های اسلامی در دیدار با ملا یعقوب، از مبارزه طالبان با داعش و کشت و قاچاق مواد مخدر تقدیر کرد.

بر اساس خبرنامه وزارت دفاع طالبان، هیات نمایندگی سازمان همکاری‌های اسلامی در کابل با ملا یعقوب دیدار کرده است.

ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان در این دیدار اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد.

وزارت دفاع طالبان روز چهارشنبه در خبرنامه نوشت که نمایندگان این سازمان در دیدار با ملا یعقوب از طالبان به خاطر مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با داعش تقدیر کرده است.

دفتر نمایندگی سازمان همکاری‌های اسلامی اخیراً در کابل افتتاح شد.

بر اساس خبرنامه وزارت دفاع طالبان، ملا یعقوب در دیدار با طارق بخیت، نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان روی گسترش روابط میان این گروه و سازمان همکاری‌های اسلامی تاکید کرده است.

نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی درحالی از اقدامات طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرده است که اخیرا دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گفت که کشت خشخاش ۳۲ درصد در افغانستان افزایش یافته است.

به گفته این سازمان در یک سال گذشته درآمد کشاورزان تریاک در افغانستان با جهش از ۴۲۵ میلیون دالر به ۱.۴ میلیارد دالر، سه برابر شده است.

رهبری طالبان در ماه اگست سال جاری کشت خشخاش را در افغانستان ممنوع اعلام کرد.

با این حال، یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان پس از تسلط طالبان بر کشور به طور بی‌وقفه ادامه دارد.

از سوی دیگر، علی‌رغم حملات موشکی داعش به شماری از کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان، طالبان حضور داعش را کمرنگ جلوه می‌دهد.

خبرها
جهان‌نما
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید