معین وزارت مهاجران طالبان: مهاجران افغانستان در کشورهای میزبان در اعتراضات شرکت نکنند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

معین وزارت مهاجران طالبان از مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان خواست در اعتراض‌های‌ که در کشورهای میزبان صورت می‌گیرد، اشتراک نکنند.

مولوی عبدالرحمان راشد گفت:" تظاهرات مسایل داخلی شان است، ملت آنها اعتراض می‌کنند با آنها همکار نباشید و زندگی خود را خراب نکنید."

این درحالی است از چند هفته به این‌طرف شهروندان ایران دست به اعتراضات سراسری زده اند.

اما تاکنون جمهوری اسلامی از حضور مهاجران افغان این تظاهرات چیزی نگفته است.

روز سه شنبه قو قضاییه ایران اعلام کرد که ۴۰ شهروند خارجی را در پیوند با اعتراض‌های اخیر بازداشت کرده است.

اما مشخص نکرد که این افراد شهروندان کدام کشورها استند.

در روزهای اخیر این اعتراض‌های مردمی ایران گسترش یافته و شماری از مغازه داران و کاگران نیز دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.

این اعتراض‌ها در ماه سنبله/ شهریور سال روان خورشیدی پس از کشته شدند مهسا امنیی در بازداشت پولیس گشت ارشاد آغاز شد.

خبرها
مرگ‌بارترین سفرها
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید