رئیس بانک جهانی:وام‌های ‌کشورهای فقیر ۳۵ درصد افزایش یافته است

جمعه ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی پنجشنبه در کنفرانسی در نیویارک گفت که بدهی‌های فقیرترین کشورهای جهان به ۶۲ میلیارد دالر رسیده است که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد بیشتر است.

او گفت دو سوم این بدهی‌ها باید به چین پرداخته شود و امیدوار است که بیجینگ در کاهش آن برای این کشورها کمک کند.

رئیس بانک جهانی گفت: «من نگران هستم که این کشورها قروض خود را پرداخت نتوانند و هیچ سیستمی نیز برای رسیدگی به این وضعیت آشفته وجود ندارد.»

مالپاس قرار است هفته آینده به چین سفر کند و با مقامات چینی روی کاهش بدهی‌های کشورهای فقیر صحبت کند.

کلکین
ارتش سری
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید