معترضان ایران فراخوانی را برای اعتصاب سه روزه و تجمعات اعتراضی در روزهای پیشرو نشر کردند.

قرار است این اعتصاب در روزهای چهارده، پانزده و شانزدهم قوس برگزار شود.

نشر فراخوان‌های مشابه در هفته‌های گذشته باعث راه افتادن اعتراضاتی شده که رژیم ایران را به گستردگی به چالش کشیده است.

اعتراضات مردمی در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد، پولیس مذهبی جمهوری اسلامی آغاز شد و حدود ده هفته است که در سرتاسر این کشور جریان دارد.

برخی از فعالان سیاسی از کشته شدن دست‌کم ۴۷۰ نفر از جمله ۶۴ کودک خردسال در جریان سرکوب اعتراضات توسط رژیم ایران خبر داده‌اند.