فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت زنان از کار و تحصیل گفت که چنین سیاست‌هایی مانع توسعه می‌شود.
او گفت: «محدودیت بر زنان و دختران نه تنها باعث تشدید رنج مردم افغانستان می‌شود که حتی خطر فرامرزی ایجاد می‌کند.»

به گفته او هیچ کشوری نمی‌تواند با حذف نیمی از جامعه به لحاظ اجتماعی و اقتصادی توسعه یابد.

این مقام سازمان ملل هشدار داد که ممنوعیت زنان از کار در موسسات غیردولتی، آنان و خانواده‌های‌شان را از درآمد و حق مشارکت در توسعه کشور محروم می‌کند و ظرفیت‌ سازمان‌های غیردولتی را برای ارائه خدمات ضروری پایین می‌آورد.

به گفته او، تصمیم طالبان سبب افزایش آسیب‌پذیری زنان و دختران افغانستان در برابر خشونت‌های جنسی، جنسیتی و خانگی می‌شود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از طالبان خواست که در مطابقت با تعهدات بین‌المللی افغانستان، به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند.

جهان‌نما
خبرها
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید