افزایش مهاجرت غیرقانونی به اروپا؛ یونان ۱۴۰ کیلومتر از مرز خود با ترکیه را حصارکشی می‌کند

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

یونان اعلام کرد که تصمیم دارد با حصارکشی جدید ۱۴۰ کیلومتری، تمام مرز اروپای خود با ترکیه را برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان ببندد. وزیر حفاظت از شهروندان یونان گفت بخش نخست این حصارکشی که ۳۵ کیلومتر است، فورا آغاز می‌شود.

پناهجویان از ترکیه وارد یونان و اروپا می‌شوند.

آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا گفته است که در سال ۲۰۲۲ ورود پاهنجویان غیر قانونی به اتحادیه اروپا ۶۸ درصد افزایش داشته است.

براساس آخرین گزارش این آژانس، در ۱۱ ماه ۲۰۲۲ حدود ۳۰۸ هزار پناهجوی غیر قانونی وارد این کشورهای اتحادیه اروپا شده‌اند که بالاترین میزان ورود از زمان بحران مهاجرت ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ است.

شهروندان افغانستان به گونه معمولی برای رسیدن به اروپا از راه ترکیه و یونان وارد اروپا می‌شوند.

سودان، انقلاب زنان
خبرها
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید