طالبان به موسسات در نیمروز: کارمندان جدید را با مشورت ما استخدام کنید

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

ریاست اقتصاد طالبان در ولایت نیمروز از موسسات داخلی و خارجی خواسته است که پس از این همکاران جدید خود را با مشورت کمیته ولایتی این گروه استخدام کنند.

طالبان با ارسالی مکتوبی به موسسات هشدار داده است که از این تصمیم پیروی کنند.

طالبان کمیته‌ای را زیر عنوان "ایجاد تضمین شفافیت و قابلیت در استخدام" تاسیس کرده است. برخی آگاهان و کارشناسان می‌گویند که طالبان با ایجاد این کمیته می‌خواهند افراد و حامیان خود را در موسسات تعیین کنند.

طبق گزارش‌ها، طالبان پس از تسلط بر افغانستان به صورت گسترده در حال جابه جایی افراد و حامیان خود در نهادهای دولتی و سازمان‌های غیر دولتی است.

چین در مسیر قطب شمال
خبرها
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید