منع تحصیل دختران؛ندیم می‌گوید "آزادی تنها در جنگ نیست" باید در میدان علوم عصری خود کفا شد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزیر تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که "آزادی تنها در میدان جنگ و شکست دشمن" نیست و باید در میدان علوم معاصر نیز به خودکفایی رسید.

ندامحمد ندیم، در دانشگاه کابل گفت: "اگر ما کشور آزاد و مستقل می‌خواهیم باید در میدان علوم عصری و تحصیلات عالی به خودکفایی برسیم که به آن متعهد استیم."

او افزود اکنون افغانستان "آزاد و مستقل" است اما آزادی تنها در "شکست دشمن در میدان جنگ" نیست، جامعه به داکتر، انجینیر و علوم عصری ضرورت دارد.

وزیر تحصیلات عالی طالبان این اظهارات را روز سه شنبه، ۲۰ جدی در دانشگاه کابل ابراز کرده و اما هیچ اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران نداشته است.

ندا محمد ندیم که خود فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه را صادر کرده است، می‌گوید که متعهد به پیشرفت و رشد علوم عصری و تحصیلات عالی است تا در این عرصه به خود کفایی برسد و شهروندان دیگر برای درمان نیازی رفتن به بیرون از افغانستان نداشته باشند.

وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت:"ما از سوی دشمن تخریب می‌شویم که خلاف آموزش و تحصیل استیم و به رعایت حقوق شهروندان متعهد نیستم، چنین نیست. ما می‌خواهیم به خود کفایی برسیم و این خودکفایی در میدان علوم عصری ممکن است."

این درحالی است که طالبان دختران را از آموش وتحصیل محروم کرده است.

جلوگیری از تحصیل دختران انتقادهای گسترده‌ی جهانی را به دنبال داشته و کشورهای اسلامی نیز این تصمیم طالبان را خلاف شریعت اسلام خوانده‌اند.

خبرها
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید