نامه اگلند به طالبان قندهار: شما وعده داده بودید که زنان اجازه کار و تحصیل خواهند داشت

جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

دبیرکل هیأت پناهندگان ناروی در نامه‌ای خطاب به والی و شورای علمای طالبان در قندهار نوشت این گروه در دوحه، اسلو، اسلام‌آباد و پس از تسلط بر افغانستان وعده دادند که زنان با رعایت حجاب حق آموزش و کار خواهند داشت.یان اگلند افرود با ممنوعیت کار و تحصیل زنان توسط طالبان متعجب شده است.

دبیرکل هیأت پناهندگان ناروی گفته است که قصد داشت با والی و اعضای شورای علمای طالبان در قندهار دیدار کند، اما به دلیل شرایط آب و هوا زمینه آن مساعد نشده است.

اگلند پس از لغو سفر در این نامه می‌گوید که همه قوانین در دفاتر آن‌ها رعایت شده، بررسی طالبان از این ادارات هیچ خلایی را تثبیت نکرده و همچنین قبل از صدور ممنوعیت کار زنان هشداری داده نشده است.

نامه دبیرکل هیأت ناروی به والی و شورای علمای طالبان در قندهار


اگلند از طالبان خواسته است که فرمان جدیدی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان صادر کند. او تعهد کرد که در اداره آنان از تمام قوانین و مقررات سنتی در افغانستان پیروی صورت بگیرد.

او تاکید کرد که زنان باید اجازه تحصیل داشته باشند تا افغانستان در آینده پرستاران، پزشکان، معلمان، مهندسان و سایر کارمندان زن را پرورش دهد تا از خانواده‌ها حمایت شود.

دبیرکل هیأت پناهندگان ناروی گفت که به دلیل سنت‌های حاکم در افغانستان، آن‌ها نمی‌توانند توسط کارمندان مرد به زنان در افغانستان امدادرسانی کنند، از این رو در نبود زنان در حال حاضر فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.

به گفته او حدود ۴۷۰ زن در دفتر هیأت پناهندگان ناروی استخدام شده‌اند. اگلند خاطرنشان کرد که بدون حضور آنان، این سازمان قادر نیست طبق برنامه‌ریزی برای ۷۰۰ هزار نفر امدادرسانی کند.

به گفته اگلند، همه موسسات امدادهای بشردوستانه که در پی ممنوعیت کار زنان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، با لغو این دستور دوباره آغاز به کار خواهند کرد.

جهان‌نما
خبرها
قمرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید