اداره ملی احصائیه ومعلومات نام ولسوالی و تاریخ اعتبار را در تذکره الکترونیکی اضافه کرد

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

اداره ملی احصائیه و معلومات اعلام کرد که نام ولسوالی و تاریخ اعتبار را در تذکره‌های الکترونیکی اضافه کرده است.

این اداره افزود که نام ولسوالی را به خاطر آدرس دقیق‌تر و تاریخ اعتبار را که ۱۰سال تعیین شده،به هدف تغییر ظاهری چهره فرد و به‌روز رسانی اطلاعات بیومتریک اضافه کرده‌است.

بر این اساس، دارندگان شناس‌نامه الکترونیکی مکلف‌اند که هر ده سال، معلومات بیومتریک خو را ثبت کنند و همچنین می‌توانند عکس خود را در آن تغییر دهند.

اداره ملی احصائیه ومعلومات که فعلا زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کند، اخیرا اعلام کرد که از آغاز شروع توزیع تذکره الکترونیکی تاکنون، بیش از ۹ میلیون تذکره توزیع کرده است.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید