حدود سه میلیون نفر در فرانسه علیه تصمیم دولت برای افزایش سن تقاعد اعتراض کردند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

جمعیت بزرگی، سه‌شنبه در سراسر فرانسه راهپیمایی کردند تا به طرح رئیس‌جمهور این کشور به افزایش سن تقاعد از ۶۲ به ۶۴ سال اعتراض کنند.

اتحادیه کارگران می‌گوید شمار معترضان در سراسر کشور به ۲.۸ میلیون نفر می‌رسید.

به گفته این اتحادیه تنها در پاریس ۵۰۰ هزار نفر به خیابان آمده‌بودند.

اما با وجود بسیج گسترده کارگران علیه این تصمیم، هنوز مشخص نیست که آیا معترضان بتوانند آقای مکرون را مجبور به عقب‌نشینی کنند یا خیر.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو سوم رای‌دهندگان در فرانسه با طر ح اصلاحات سن بازنشستگی در این کشور مخالف اند، با این حال دولت کار روی اجرای آن را ادامه داده است.

قرار است مجلس ملی فرانسه این طرح را هفته آینده تصویب کند.

جهان‌نما
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید