طالبان با پاکستان «موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف» امضا کرد

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

هیأت فدرال درآمد پاکستان اعلام کرد که پیش‌نویس «موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف» با طالبان را امضا کرده است. این اداره در بیانیه‌ای گفته این موافقتنامه پس از مذاکرات سه روزه میان هیأتی از سوی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه طالبان و هیأت فدرال درآمد پاکستان امضا شده است.

براساس این بیانیه که روز جمعه ۱۴ دلو منتشر شده، در جریان مذاکرات رهبری هیأت طالبان را ندامحمد صدیقی، رئيس حقوقی وزارت مالیه این گروه و از جانب پاکستان رئيس مالیات بین‌المللی هیأت فدرال درآمد پاکستان به عهده داشته است.

بیانیه هیأت فدرال درآمد گفته است که این مذاکرات در سه دور صورت گرفته استغ دور دوم مذاکرات، از ۲۷ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ در اسلام‌آباد انجام شده بود. این اداره اما در مورد دور اول مذاکرات چیزی نگفته است.

در بیانیه آمده است که عاصم احمد، رئیس هیأت فدرال پاکستان با ابراز خوشبینی از امضای این موافقتنامه، آنرا مسبب «تقویت بیشتر روابط اقتصادی» پاکستان و افغانستان خوانده است.

در همین حال، محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در توییتی با نشر این خبر امضای موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف را «یک گام مهم» توصیف کرده است. او نوشت: «حدود ۱۲ سال را دربر گرفت تا از این نقطه عطف عبور کنیم. سرمایه‌گذاران، پیمان‌کاران و تجارت در دو طرف سود قابل توجهی [از این موافقتنامه] خواهند برد.»

«موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف»، به این معناست که کشورها نیاز به پرداخت مالیات مجدد ندارند.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید