وزارت دفاع طالبان می‌گوید ۲۰ دانشجو که برای آموزش نظامی به هند رفته بودند، به کابل برگشتند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت دفاع طالبان می‌گوید ۲۰ دانشجوی افغانستان که در حکومت پیشین برای آموزش نظامی به هند رفته بودند، روز چهارشنبه به افغانستان برگشتند.

وزارت دفاع طالبان به نقل از این دانشجویان در خبرنامه‌ای گفت که آن‌ها برای دفاع از افغانستان آماده خدمت هستند.

طالبان گفته است این دانشجویان با هماهنگی ریاست ارتباط خارجه وزارت دفاع این گروه به کابل برگشته‌اند.

طالبان گفته است به این دانشجویان کمک نیز صورت گرفته است.

جهان‌نما
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید