معاون دبیرکل ناتو معتقد است که جنگ در اوکراین در ماه‌های آینده گسترش می‌یابد و بسیار شدید خواهد شد. میرچا جوآنا می‌گوید که ناتو باید بیشتر مهمات تولید کند و از وجود آن مطمئن باشد تا مقدار کافی هم برای اوکراین و هم برای نیازهای این سازمان داشته باشد.

او در مصاحبه با رسانه (Agerpres) افزود: «بدیهی است که در ماه‌های آینده یک جنگ بزرگ‌تر در اوکراین شکل گیرد.»

جهان‌نما
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید