چین «دیدگاه‌های اشتباه غربی» در نظام آموزش حقوقی خود را پاکسازی می‌کند

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

حکومت چین به دانشکده‌های حقوق دستور داده است که پابندی به تعلیمات حزب کمونیست چین را افزایش دهند و در برابر «دیدگاه‌های اشتباه غربی» مانند حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه، «مخالفت و مقاومت» کنند.

دستورالعمل جدید یک هفته قبل از گشایش نشست سالانه پارلمان صادر شده و هدف آن محکم کردن جایگاه دیدگاه‌های سیاسی شی جین پینگ، رئیس جمهور کشور، در نظام سیاسی و حقوقی چین است که برای حفظ مشروعیت نظام کمونیستی، بر «نبرد فکری» با دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی غربی تاکید دارد.

به گزارش اسوشیتدپرس، قبلا نیز حکومت با صدور دستورالعمل‌هایی از دانشجویان خواسته بود که گزارش استادانی را که نظر مثبت در مورد مفاهیم غربی حکومتداری دارند، به اداره دانشگاه ارایه کنند.
چین با این که روابط تو در توی تجاری و تکنولوژیک با غرب دارد، اما رئیس‌جمهور چین پیوسته بر پاکسازی تفکرات و آموزه‌های سیاسی و اجتماعی غربی در نظام آموزشی تاکید کرده است.

کشورهای غربی بارها از کارنامه حقوق بشری چین انتقاد کرده و نظام سیاسی آن را به علت تسلط دیکتاتورانه حزب کمونیست و سرکوب مخالفان زیر سوال برده‌اند. حزب کمونیست نگران متاثر شدن شهروندان از تفکرات مردمسالارانه بوده و نسبت به اعتراضات مردمی به سیاست‌های دولت شدیداً حساس است.

شی جین پینگ در سال ۲۰۱۵، سرکوب و دستگیری وکیلان را افزایش داد. او در آن سال ۳۰۰ وکیل و فعال مدافع حقوق بشر را دستگیر و به زندان افگند. شی با این سیاست توانست صدای اعتراض وکیلان در جامعه چین را خاموش کند.

خبرها
دیدگاه
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید