طالبان از برگشت ۷۹ تانکر "سوخت بی‌کیفیت" به ایران خبر داد

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

اداره ملی استندرد طالبان می‌گوید ۷۹ تانکر «سوخت بی‌کیفیت» را به ایران برگشت داده است.

تلویزیون ملی که در کنترل طالبان است با نشر ویدیویی گفته که این تانکرها از طریق مرز اسلام قلعه دوباره به ایران فرستاده شده‌اند.

پیش از این نیز طالبان تانکرهای سوخت را به ایران برگشت داده است.

پس از برگشت تانکرهای سوخت به ایران، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که "سوخت بی‌کیفت" در یک قرارداد فسادآلود برخی مقام‌های طالبان وارد افغانستان می‌شود.

به گفته این منابع، این قرارداد از سوی برادران امیرخان متقی و نورالدین عزیزی، وزرای خارجه و تجارت طالبان و حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران پیش برده می‌شود.

با افزایش برگشت سوخت به ایران، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری این کشور در ماه جدی، گفت که تانکرهای برگشت داده شده مربوط ایران نیست بلکه بار ترانزیتی از عراق به مقصد افغانستان بوده است.

اما به نظر می‌رسد روند ارسال سوخت "بی‌کیفیت" همچنان به افغانستان ادامه دارد.