ایلا مرضیه حسینی

آب، در کنار خاک، یکی دیگر از عناصرمناقشه برانگیز سیاست بین‌الملل و جهان است. این مایع حیات‌بخش، به طور مستقیم با امنیت ملی کشور ها مرتبط است و یکی از دغدغه های اساسی کشور های منطقه خاور میانه و جنوب آسیاست.

۱۴۰۱/۱/۱۰

جایگاه افغانستان در سیاست خارجی پاکستان فراتر از یک همسایه است و در صدر اولویت سیاست گذاری‌های منطقه‌ای اسلام‌آباد قرار دارد. به‌گونه‌ای که در طول دو دهه گذشته برخلاف نقش نسبتا منفعلانه دیگر کشور‌های همسایه، پاکستان دست برتر را در شکل دهی به تحولات اخیر افغانستان داشته است.

۱۴۰۱/۱/۲

با ادامه و تشدید بحران اوکراین، فضای نظام بین‌الملل یادآور بازه‌ای مشابه در تاریخ معاصر است. نگاهی به تحولات دوران جنگ سرد و مقایسه آن به فضای کنونی پیرامون تحولات اوکراین، تصور آغاز جنگ سرد دوم را به‌وجود می‌‌آورد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۹

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید