جبهه مقاومت ملی افغانستان از تشکیل شورای زنان این جبهه خبر داد

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید شورای زنان این جبهه متشکل از زنان فعال در داخل و خارج از افغانستان ایجاد شده است. جبهه مقاومت گفته که این شورا جایگاه ویژه در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری این جبهه خواهد داشت و بسیج عمومی زنان از لحاظ سیاسی، اجتماعی و نظامی بخشی از کار آن خواهد بود.

جبهه مقاومت گفته که تشکیل این شورا بیانگر عزم و اراده جبهه مقاومت ملی برای یک افغانستان دموکراتیک و کثرت‌گراست که در آن همه شهروندان افغانستان، صرف نظر از جنسیت،‌ قوم و باورهای مذهبی‌‌شان، از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

در اعلامیه جبهه مقاومت که در صفحه توییترش منتشر شده آمده است که مقاومت در برابر طالبان و گروه‌های تروریستی بین‌المللی و منطقه‌ای، مستلزم مشارکت همه شهروندان افغانستان است.

جبهه مقاومت گفته که تشکیل این شورا بیانگر عزم و اراده جبهه مقاومت ملی برای یک افغانستان دموکراتیک و کثرت‌گراست که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

خبرها
زیباترین چشم‌اندازهای جهان: آمازون
سفیران - فصل پنجم (آلمان)

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید