اعضای شورای امنیت برسر جلوگیری از درگیری دولت های اتمی توافق کردند

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

چین، روسیه، امریکا، بریتانیا و فرانسه با انتشار یک بیانیه مشترک گفتند که باید جلو گسترش سلاح‌های هسته‌ای گرفته شود و دولت‌های اتمی نباید وارد جنگ با یک دیگر شوند. به گفته اعضای شورای امنیت، آنها وظیفه اصلی خود می‌دانند تا جلو چنین برخوردی را بگیرند.

به گزارش رویترز، این کشورها خاطر نشان کردند که از سلاح اتمی «فقط به مقاصد دفاعی و جلوگیری از تجاوز خارجی و وقوع جنگ استفاده شود.»

فرانسه در یک بیانیه جداگانه تاکید کرده است که پنج قدرت اتمی مصمم اند تا جلو دسترسی به تسلیحات اتمی توسط کشورهای دیگر را بگیرند و به این منظور به طور مشترک کار خواهند کرد.

این بیانیه پس از آن انتشار می‌یابد که بنا به تخمین وزارت دفاع امریکا در ماه نوامبر، شمار کلاهک‌های اتومی چین تا سال ۲۰۲۷ به ۷۰۰ و تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ خواهد رسید. به همین علت، واشنگتن از چین و روسیه تقاضا کرده است تا به یک پیمان جدید کنترول تسلیحات اتمی بپیوندند.