پولیس یک عضو مافیای ایتالیا را به کمک نقشه گوگل به دام انداخت

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

پولیس ایتالیا پس از ۲۰ سال توانست یک عضو مهم و متواری مافیای ایتالیا را به کمک تصاویر خیابان‌ها در نقشه گوگل به دام اندازد. چهره جیوچینو گمینو، ۶۱ ساله، در تصاویر خیابان‌های یک شهرک نزدیک به مادرید، پایتخت اسپانیا نظر پولیس را جلب کرد و دستگیر شد.

یک مقام پولیس در ایتالیا به رویترز گفت که گمینو پس از ۲ سال تحقیق به چنگ افتاد. آنها پس از آن تحقیقات خود را آغاز کردند که در نقشه گوگل متوجه مردی مشابه گمینو شدند که در مقابل یک دوکان میوه فروشی ایستاد بود.

او در آنجا با هویت مستعار زندگی می‌کرد.

گمینو، عضو برجسته مافیای سیسیل، دو دهه پیش توانسته بود که از زندانی در روم بگریزد. او در آنجا به جرم قتل، دوره حبس ابد را می‌گذراند.

پولیس ایتالیا امیدوار است که گمینو که فعلا در اسپانیا زندانی است، الی آخر فبروری به ایتالیا مسترد گردد.