کمیته بین‌المللی نجات: بحران اقتصادی بقای نزدیک به ۲۰ میلیون افغان را تهدید می‌کند

۱۴۰۱/۵/۱۲

مقامات کمیته نجات بین‌المللی می‌گویند: "بحران اقتصادی که از اگست ۲۰۲۱ افغانستان را فرا گرفته، عامل اصلی گرسنگی است و بقای نزدیک به ۲۰ میلیون افغان را تهدید می‌کند."

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور به لبه پرتگاه رسیده و فقر و گرسنگی همه‌روزه در حال رشد است.

اکنون دسترسی به ذخایر خارجی افغانستان مسدود شده، سیستم بانکی کار نمی‌کند و کمک‌های انکشافی که اکثر خدمات دولتی را تامین مالی می‌کرد، توقف یافته است. کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ۳۳ درصد افزایش یافته است.


در یادداشتی که روز چهارشنبه، ۱۲ اسد در وب‌سایت کمیته بین‌المللی نجات منتشر شده آمده است: "در حالی که چرخه سیاست در افغانستان می‌چرخد، این افغان‌های عادی هستند که از فروپاشی اقتصادی رنج می‌برند."

کمیته بین‌المللی نجات در سال ۱۹۳۳ میلادی به دعوت آلبرت اینشتین، فیزیک‌دان مشهور تأسیس شد. این نهاد در بیش از ۴۰ کشور جهان برای بازگرداندن سلامت، ایمنی، آموزش، رفاه اقتصادی و قدرت به مردم آسیب‌دیده کار می‌کند.

این کمیته گفته است: "۴۳ درصد از جمعیت افغانستان با کمتر از یک وعده غذایی در روز زندگی می‌کنند، سطح بدهی خانواده‌ها به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در حال افزایش است و گزارش‌ها از ازدواج کودکان، کار شاقه کودکان و همچنین فروش اعضای بدن در میان مردم در حال افزایش است."

گفته شده است که مردم افغانستان اکنون ۹۰ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کنند و پیشبینی می‌شود که تا نیمه دوم امسال ۹۷ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی خواهند کرد.

کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید در عین حال کاهش بودجه باعث شده است که توانایی آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی برای ارائه خدمات حیاتی کاهش یابد.

این کمیته از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از گسترش بیشتر قحطی احتمالی، بر محافظت از جان افغان‌های بی‌گناه تمرکز کند و کمک‌های بشردوستانه را افزایش بخشد.