یکسال پس از سقوط؛ کمیته محافظت از خبرنگاران از «بحران رسانه‌ها» در افغانستان خبر داد

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران در گزارشی می‌گوید که رسانه‌های خبری در افغانستان بخاطر سانسور، لت‌و‌کوب، دستگیری و محدودیت‌های خبرنگاران در حالت بحرانی قرار دارند و برای بقا تلاش دارند.

این کمیته می‌گوید به رغم این دشواری‌ها خبرنگاران افغان به اطلاع رسانی ادامه می‌دهند.

در عین حال، بخشی از بار اطلاع رسانی مستقل به دوش خبرنگاران و رسانه‌های مانند افغانستان اینترنشنال در خارج از کشور افتاده است.

کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران می‌گوید که طالبان با ارائه تصویر دستکاری شده از صلح، ثبات و امنیت در افغانستان، رسانه‌ها را سانسور می‌کنند، خبرنگاران را زندانی کرده، اطلاعات و آمار را در اختیار رسانه ها قرار نمی‌دهند.

شفیع کریمی، خبرنگار افغان، به این کمیته گفت که سخنگوی طالبان از ارائه اطلاعات و آمار در مورد شمار کودکانی که در زمستان سخت سال گذشته جان خود را از دست دادند، به او خودداری کرد.

برای رسانه‌های مستقل تهیه گزارش و خبر به دلیل سرکوب و محدویت ایجاد شده از سوی طالبان پر از چالش و مخاطره است؛ به ویژه برای رسانه‌هایی که در خارج از کشور تاسیس شده اند و با به چالش کشیدن روایت طالبان، به مردم کمک می‌کنند که اطلاعات واقعی، معتبر و بیطرفانه از افغانستان و جهان داشته باشند.

هارون نجفی زاده، مدیر شبکه افغانستان اینترنشنال، به کمیته محافظت از خبرنگاران گفت که منابع گسترده محلی به افغانستان اینترنشنال کمک می‌کند که زندگی مردم در زیر سایه حاکمیت طالبان را پوشش خبری گسترده بدهد.

او گفت: «ما احساس نمی‌کنیم رابطه خود را با افغانستان از دست داده ایم.»

طالبان برای کنترول اطلاعات، دفاتر محلی رسانه‌های بین المللی چون بی‌بی‌سی، صدای امریکا و دویچه وله را بستند. با این حال، نجفی‌زاده اعتقاد دارد که طالبان نمی‌توانند در عصر دیجیتال رابطه رسانه‌هایی چون افغانستان اینترنشنال را با مخاطبان افغان در داخل قطع کنند.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید