فریبا هاشمی قهرمان بایسکل‌رانی زنان افغانستان در سوئیس شد

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

در جام قهرمانی بایسکل‌رانی زنان افغانستان که در شهر ایگل سوئیس برگزار شده بود، فریبا هاشمی مقام اول، خواهرش یلدوز هاشمی، مقام دوم و زهرا رضایی مقام سوم را از آن خود کردند.

این مسابقه به علت وضعیت افغانستان در ایگل برگزار شد که مقر اتحادیه بین المللی بایسکل‌سواری است.

در این مسابقه ۵۰ بایسکل‌ران زن پناهجوی افغان که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، شرکت کردند. شماری از آنان بعد از سقوط حکومت پیشین، به کمک فدراسیون بایسکل‌سواری از افغانستان خارج شدند

شرکت‌کنندگانی از کانادا، سنگاپور، فرانسه و آلمان نیز در حمایت از این ورزشکاران افغان در تبعید به این مسابقه آمده بودند.

طول مسیر این مسابقه ۵۷ کیلومتر در منطقه الپاین بود.

فریبا هاشمی به سایت ای‌اف‌ای گفت که از برگزاری چنین مسابقاتی خوشحال است، زیرا زنان افغان می‌دانند که با وجود سختگیری‌های طالبان، چنین کاری ممکن است.

این مسابقه به طور مشترک توسط فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان، اتحادیه بین المللی بایسکل‌رانی و مقامات منطقه ایگل و کانتون وود برگزار شد.

خبر ورزشی
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید