ممنوعیت آموزش دختران؛ وزیر خارجه طالبان می‌گوید علم مانند غذا برای انسان ضروری است

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۸

علی‌رغم آنکه طالبان دختران و زنان افغانستان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند، وزیر خارجه این گروه می‌گوید علم و دانش برای انسان مانند غذا و لباس ضروری است.

امیر خان متقی تاکید کرده است دانش سرمایه‌ای است که نه دزدیده می‌شود و نه کم بلکه هراندازه که مصرف شود، بیشتر می‌شود.

امیرخان متقی این سخنان را روز چهارشنبه هفتم جدی در یک برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت خارجه این گروه گفته است. او در این برنامه کارمندان را بر فراگیری علم و دانش و ارتقای ظرفیت تشویق کرده است.

وزیر خارجه طالبان افزوده است: "طوری که خوراک، لباس و دوا برای جسم انسان ضروری است به همان اندازه علم و دانش برای روح انسان ضروری است."

این درحالی است که طالبان دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده و زنان اجازه ندارند در موسسات غیردولتی کار کنند.

طالبان پس از رسیدن به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند. این گروه اخیرا اعلام کرد دانشگاه‌ها، مکاتب و تمامی مرکزهای آموزشی تا امر بعدی به روی دختران بسته است. اقدامی که با واکنش گسترده جامعه جهانی روبه‌رو شده است.

اکثریت کشورهای اسلامی این تصمیم طالبان را خلاف ارزش‌های سلامی خوانده و از طالبان خواسته در مورد ممنوعیت آموزش و کار زنان افغانستان تجدید نظر کند.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید