گماشته طالبان در بانک مرکزی افغانستان: بانکداری سنتی را به بانکداری اسلامی تغییر می‌دهیم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

گماشته جدید طالبان در بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که «تغییر نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی» در دستور کار او قرار دارد.

هدایت‌الله بدری که هفته پیش به این مقام گماشته شد، گفته است که «گام‌های اولیه» در راستای "اسلامی کردن" بانکداری افغانستان برداشته شده است.

هنوز مشخص نیست که این مقام طالبان چه تغییراتی در نظام بانکی خواهد آورد تا «بانکداری سنتی» به گفته او به «بانکداری اسلامی» تغییر کند. همچنین روشن نیست که آیا قوانین حکومت پیشین اجرا خواهد شد یا نه.

بانک‌های افغانستان پیش از این هم خدماتی تحت عنوان «بانکداری اسلامی» ارائه می‌کردند.

به نظر می‌رسد که ویژگی اصلی بانکداری اسلامی حذف «بهره بانکی» به عنوان «سود» و «ربا» باشد که از نظر این گروه جواز شرعی ندارد.

در بانکداری اسلامی عنوان‌های دیگری مانند «مضاربه» و «مزارعه» جایگزین بهره بانکی می‌شود.

در «مضاربه» و «مزارعه» میزان بهره قابل پرداخت از پیش تعیین نمی‌شود تا «ربا» و «سود» محسوب نشود و از دیدگاه شرعی «حرام» نباشد.

در صورتی که این روش بانکداری در نظام بانکی افغانستان اجرا شود، دومین اقدام هدایت‌الله بدری در زمینه بانکی و مالی در نظام تحت حاکمیت طالبان خواهد بود.

این مقام طالبان که پیشتر وزیر مالیه این گروه بود، دو روز پیش مجوز فعالیت همه صرافی‌های انفرادی را لغو کرد. گفته شده که این کار باعث بیکاری حدود دوصد هزار نفر می‌شود.

پربیننده‌ترین‌ها

کلکین - فصل پنجم
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید