اسلم جوادی

منابع موثق به افغانستان اینترنشنال تأیید کرده‌اند که در جریان درگیری‌های اخیر، یکشنبه شب ۱۸ ثور، طالبان ۷ تن را در دره عبدالله‌خیل پنجشیر و دوشنبه شب ۵ تن دیگر را در دره قاسان اندراب تیرباران کرده‌اند.

۱۴۰۱/۲/۲۰

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اعلام عید از سوی طالبان با استقبال چندان جدی مردم روبه‌رو نشده است. تصاویری که این خبرگزاری منتشر کرده و نیز تصاویری که به افغانستان انترنیشنال رسیده است نشان می‌دهد که مساجد در روزی که از سوی طالبان عید اعلام شده عمدتاً خالی است.

۱۴۰۱/۲/۱۱

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اعلام عید از سوی طالبان با استقبال چندان جدی مردم روبه‌رو نشده است. تصاویری که این خبرگزاری منتشر کرده و نیز تصاویری که به افغانستان انترنیشنال رسیده است نشان می‌دهد که مساجد در روزی که از سوی طالبان عید اعلام شده عمدتاً خالی است.

۱۴۰۱/۲/۱۱

از زمانی که شهرنشینی به الگوی مسلط زندگی بدل شده است مسایل روستایی و کوچ‌نشینی، از دیدگان غایب شده یا در خوشبیانه‌ترین حالت، در حاشیه اولویت‌های مسایل شهری قرار گرفته است. یکی از گروه‌هایی که به حاشیه رفتنش تبعات ناگوار و تلخی در پی داشته، زنان روستایی و کوچ‌نشین است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۰

سفر هیأت طالبان به اسلو با هیاهوی زیادی همراه شد. طالبان این سفر نه چندان مهم را با هیجان زیادی آغاز کردند. از دید طالبان سفر اسلو تحولی در رابطه طالبان با غرب تلقی می‌شد و تابوی حضور طالبان در اروپا با این سفر از بین رفت.

۱۴۰۰/۱۱/۲۹

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید