وزیر دولت بریتانیا با وزیر سابق امور زنان افغانستان در مورد آموزش دختران گفتگو کرد

۱۴۰۰/۸/۱۷

لورد طارق احمد، وزیر دولت بریتانیا در امور مشترک المنافع، ملل متحد و آسیای جنوبی در دیدار با حسینه صافی، وزیر پیشین امور زنان در مورد آموزش و حقوق زنان در افغانستان گفتگو کرد.

در این دیدار در مورد کمک ۵۰ میلیون پوندی بشردوستانه بریتانیا به افغانستان نیز صحبت شده است.

این مقام بریتانیایی، مشارکت برابر و معنی‌دار زنان را برای صلح و رفاه آینده حیاتی خوانده است.

پربیننده‌ترین‌ها