دیده‌بان حقوق بشر: افغانستان از گرسنگی رنج می‌برد

۱۴۰۰/۸/۲۰

دیده‌بان حقوق بشر به کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی مالی نسبت به خطر سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داد و خواستار رسیدگی عاجل به آن شد. از نظر این سازمان، تحریم‌های بین‌المللی بر طالبان، مانع انتقال کمک‌های مالی بشردوستانه به مردم افغانستان شده است.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین گفته است با فروپاشی نظام اقتصادی، دامنه قحطی و گرسنگی در این کشور گسترش می‌یابد.
جان سیفتن، یکی از مدیران سازمان می‌گوید: «فروپاشی اقتصادی و خدمات اجتماعی در حالی اتفاق می‌افتد که در سرتاسر افغانستان مردم از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند.»

با توجه به این بحران، او از حکومت‌ها، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مالی خواست که «در محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود که بر نظام اقتصادی و بانکی این کشور تاثیر می‌گذارد، تجدید نظر کنند.»

این سازمان حقوق بشری خواستار دسترسی بانک مرکزی یا یک بانک خصوصی در افغانستان به نظام بانکی بین‌المللی شد تا انتقال کمک‌های مالی به سازمان‌های بشردوستانه و انکشافی در افغانستان ممکن شود.

وقوع بحران انسانی در افغانستان در بیانیه نشست امروز «ترویکا پلاس» در اسلام‌آباد نیز بازتاب یافته است. نمایندگان کشورهای چین، امریکا، روسیه و پاکستان با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت اقتصادی و موج جدید مهاجرت از افغانستان، از سازمان ملل خواستند که با طرح و اجرای برنامه‌های مشخص، نقش بزرگتری در ارایه کمک‌های اضطراری به مردم افغانستان به عهده گیرد.

پربیننده‌ترین‌ها