رئیس الوزرای طالبان با اعضای خاندان شاهی قطر دیدار کرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

شیخ عبدالله بن محمد الثانی، عضو خاندان شاهی قطر امروز وارد کابل شد و با محمد حسن آخند رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. به نقل از سخنگوی طالبان، محمد الثانی در این دیدار گفت برای کمک به افغانستان یک نهاد خیریه ایجاد شده است.

جزئیات بیشتری از هدف سفر این شیخ قطر به افغانستان منتشر نشده است.