گزارش تازه برنامه جهانی غذا: گرسنگی به گونه بی‌سابقه‌ای در افغانستان ادامه دارد

۱۴۰۱/۲/۱۹

برنامه‌ی جهانی غذا در گزارش تازه‌ای می‌گوید گرسنگی در افغانستان به‌گونه بی‌سابقه ادامه دارد. طبق این گزارش هنوز نزدیک به ۲۰ میلیون نفر با گرسنگی شدید رو به‌رو اند.

این نهاد همچنین پیشبینی کرده که ممکن است با برداشت گندم و کمک‌های تاز، وضعیت غذایی تا ماه نوامبر، کمی بهبود یابد.

براساس گزارش برنامه جهانی غذا که در ماه‌های جنوری و فبروری امسال با همکاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل تهیه شده نشان می‌دهد که هنوز هم ۱۹.۷ میلیون نفر، حدود نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی شاید رو به‌رو اند.

برنامه جهانی غذا در این گزارش اش می‌گوید پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا نوامبر ۲۰۲۲ ممکن است وضعیت غذایی مردم اندکی بهبود پیدا کند و شمار کسانی که با نا‌امنی غذایی رو به‌رو اند به ۱۸.۹ میلیون برسد.

اما این گزارش هشدار می‌دهد که این رقم تا حدی به برداشت محصول گندم و ارسال کمک های بشر دوستانه بستگی دارد و دسترسی مردم به غذا محدود خواهد شد.

در گزارش همچنان تاکید شده است که خشک‌سالی طولانی مدت، بحران عمیق اقتصادی به این معناست که گرسنگی بی‌سابقه جان میلیون ها نفر را در سراسر افغانستان تهدید می‌کند.

چگونگی امنیت غذایی مردم افغانستان در این گزارش وابسته به کمک‌های بشردوستانه دانسته شده که اندکی تفاوت را نشان می‌دهد اما در گزارش تاکید شده است که وضعیت امنیت غذایی وخیم است.

برنامه جهانی غذا می گوید: بهبود وضعیت کشاورزی، اتصال مجدد کشاورزان و روستاها به بازارهای شهری در سراسر کشور بسیار مهم است و تاز زمانی که این کار انجام نشود، بیرون رفت از بحران دشوار خواهد بود.

سازمان جهانی غذا و FAO اطمینان می‌دهند که کمک‌هایش را برای بهبود امنیت غذایی و رشد زراعت مردم افغانستان ادامه می‌دهند.

برنامه جهانی غذا گفته است که تا کنون در سال ۲۰۲۲ برای ۱۶میلیون نفر کمک‌های اضطراری غذایی توزیع کرده است.

از سوی، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل گفته است که در سال ۲۰۲۲با پشتیبانی بخش کشاورزی، توانبخشی زیرساخت و سیستم‌های حیاتی آبیاری، به بیش از ۹ میلیون نفر کمک خواهد کرد.

پس از افغانستان سقوط دولت پیشین در افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان، میلیون‌ها شهروند افغانستان بیکار شده‌اند و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.