فاکس‌نیوز می‌گوید که حکومت بایدن برای مقابله با روسیه در اوکراین، در یکسال گذشته بیش از ۸ میلیارد دالر به کی‌یف کمک نظامی کرده است.

این در حالیست که هزینه جنگ امریکا با طالبان و القاعده بین سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۶ در افغانستان، ۷.۴ میلیارد دالر شده بود.

پنتاگون گفته است که امریکا تا حال ۸ میلیارد دالر به اوکراین کمک نظامی کرده و این پشتیبانی همچنان ادامه خواهد یافت.

رهبران امریکا و اروپا وعده سپرده اند «تا هر زمان که لازم باشد»، از اوکراین حمایت خواهند کرد.

در آخرین مورد، حکومت بایدن هفته گذشته اعلام کرد که کمک نظامی به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

این کمک در پاسخ به درخواست مقامات اوکراینی برای رفع نیازهای نیروهای دفاعی این کشور در خط اول نبرد با قوای روسی ارسال می‌گردد.

در این بسته کمکی، تجهیزات نظامی پیشرفته چون هویتزر و سیستم‌های راکتی متحرک شامل است.