کارشناسان سازمان ملل: طالبان برای کنترل کمک‌های بشری زنان را قربانی می‌کنند

جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای ممنوعیت کار زنان توسط طالبان را غیر وجدانی خواندند. آنها با محکوم کردن این تصمیم طالبان گفتند که این گروه در شرایط اضطراری افغانستان، برای کنترل کمک‌های بشری از زنان و دریافت‌کنندگان کمک‌ها استفاده ابزاری کرده و آنان را قربانی می‌کنند.

این گروه از کارشناسان مسایل حقوق بشری در بیانیه خود افزوده‌اند که ممنوعیت کار زنان در موسسات بشردوستانه اثرات فاجعه‌باری بر زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم نیازمند افغانستان به ویژه زنان و کودکان خواهد داشت، زیرا زنان امدادگر نقش مهمی در نیازسنجی، برنامه‌ریزی و تطبیق فعالیت‌های بشردوستانه ایفا می‌کنند.

این کارشناسان می‌گویند که این دستور طالبان نقض آشکار تخصیص کمک‌های بشردوستانه است چرا که بدون کارمندان زن، زنان و دختران و همچنین پسران به غذا، آموزش، حمایت از کودکان، کمک‌های حقوقی متناسب با جنسیت، حمایت معیشتی و خدمات صحی ضروری دسترسی نخواهند داشت.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود خاطرنشان کرده‌اند که انکار حق زنان برای کار در سازمان‌های غیردولتی در اواسط زمستان نشان می‌دهد که طالبان هیچ توجهی به حقوق زنان یا رفاه مردم افغانستان ندارند و از هیچ چیز کوتاه نمی‌آیند.

بیانیه ضمن بیان این که این اقدامات را مصداقی از آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دانسته از طالبان خواسته فورا ممنوعیت کار زنان را لغو کنند.

این گروه سازمان ملل می‌گویند که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی نه تنها کارمندان زن را از حقوق اساسی و امرار معاش محروم می‌کند، بلکه با حذف کامل زنان از زندگی عمومی آنان را از حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باز می‌دارد.

کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که سازمان‌های غیردولتی تحت رهبری زنان که خدمات و حمایت‌هایی را برای زنان، کودکان و گروه‌های به حاشیه رانده شده ارائه می‌کنند با این تصمیم ظالمانه و غیرقانونی ضربه سختی خواهند خورد.

تازه‌ترین خبرها

خبرها
سفیران - فصل چهارم (فرانسه)
دیدگاه

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید