جبهه آزادی: در حمله بر یک پوسته طالبان در کابل سه طالب کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند

جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

جبهه آزادی افغانستان می‌گوید در حمله بر یک پوسته طالبان در چهارراهی اسپین کلی ناحیه پنجم شهر کابل سه طالب کشته ‌و چهار تن دیگر زخمی شدند. این جبهه با نشر ویدیوی گفته که حمله شام جمعه رخ داده و به افرادش آسیبی نرسیده است.

طالبان می‌گوید دو نفر در انفجاری در این ناحیه زخمی شدند.

کلکین - فصل پنجم
دانشجو، انقلاب
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید